Laryngolog Kraków

Wyróżnia się kilka rodzajów wad słuchu, które na trwale uszkadzają słuch. Opierają sie one na tym, iż uszkodzona zostaje struktura, która w ciele odpowiedzialna jest za dźwięk. Mogą być one genetycznie uwarunkowane, ale także mogą być wynikiem urazów, które nastąpiły w trakcie życia płodowego. Wtedy nazywamy je wadami wrodzonymi, zwykle zostają wykryte w pierwszych kilku miesiącach życia dziecka, a także w trakcie badan prenatalnych lub wykonanych badaniach genetycznych. Innym rodzajem wad są oczywiście wady nabyte.

Mogą pojawić się tuż po urodzeniu, w okresie dzieciństwa jako powikłania związane z chorobami zakaźnymi. Niezwykle często także dotykają osoby w podeszłym wieku, co ma związek z naturalnym procesem starzenia się wszystkich narządów. Obserwuje się z roku na rok coraz więcej przypadków utraty lub pogorszenia się słuchu u ludzi niezależnie od ich wieku.

Wady wrodzone słuchu zdarzają się niezwykle rzadko, średnio raz na tysiąc urodzeń. Zwykle są uwarunkowane genetycznie i przybierają formę niedosłuchu, głuchoty całkowitej. Czasami choroba słuchu jest połączona z pewnymi przejściami, jakie doznał płód w trakcie rozwoju. Dziecko narażone jest na rożnego rodzaju urazy w czasie trzech pierwszych miesięcy życia w brzuchu matki, wtedy dochodzi do rożnych infekcji, które znacząco wpływają na przyszłe życie dziecka.

Wiele lęków stosowanych przez matkę może doprowadzić do uszkodzenia słuchu dziecka, a także bardzo szkodliwe są nikotyna i alkohol. Wśród chorób wirusowych, które mogą źle wpłynąć na słuch dziecka znajduje się opryszczka, świnka, osoba wietrzna, a także różyczka, choroba wyjątkowo niebezpieczna dla słuchu dziecka. Aby sprawdzić, czy nasze dziecko nie cierpi na niedosłuch warto udać się do laryngologa. W Internecie pod kategorią laryngologia Kraków www.cmpromed.pl znajdziemy mnóstwo gabinetów, gdzie można nieodpłatnie zbadać słuch.

Wady słuchu nabyte dotykają chorego w trakcie życie płodowego albo po porodzie. Często zdarza się, że wadę odpowiedzialne są trując substancję, które uszkadzają słuch. Należą do nich metale ciężki, antybiotyki, chinina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.