Laryngolog Kraków

Wyróżnia się kilka rodzajów wad słuchu, które na trwale uszkadzają słuch. Opierają sie one na tym, iż uszkodzona zostaje struktura, która w ciele odpowiedzialna jest za dźwięk. Mogą być one genetycznie uwarunkowane, ale także mogą być wynikiem urazów, które nastąpiły w trakcie życia płodowego. Wtedy nazywamy je wadami wrodzonymi, zwykle zostają wykryte w pierwszych kilku miesiącach życia dziecka, a także w trakcie badan prenatalnych lub wykonanych badaniach genetycznych. Innym rodzajem wad są oczywiście wady nabyte.

Mogą pojawić się tuż po urodzeniu, w okresie dzieciństwa jako powikłania związane z chorobami zakaźnymi. Niezwykle często także dotykają osoby w podeszłym wieku, co ma związek z naturalnym procesem starzenia się wszystkich narządów. Obserwuje się z roku na rok coraz więcej przypadków utraty lub pogorszenia się słuchu u ludzi niezależnie od ich wieku.

Wady wrodzone słuchu zdarzają się niezwykle rzadko, średnio raz na tysiąc urodzeń. Zwykle są uwarunkowane genetycznie i przybierają formę niedosłuchu, głuchoty całkowitej. Czasami choroba słuchu jest połączona z pewnymi przejściami, jakie doznał płód w trakcie rozwoju. Dziecko narażone jest na rożnego rodzaju urazy w czasie trzech pierwszych miesięcy życia w brzuchu matki, wtedy dochodzi do rożnych infekcji, które znacząco wpływają na przyszłe życie dziecka.

Wiele lęków stosowanych przez matkę może doprowadzić do uszkodzenia słuchu dziecka, a także bardzo szkodliwe są nikotyna i alkohol. Wśród chorób wirusowych, które mogą źle wpłynąć na słuch dziecka znajduje się opryszczka, świnka, osoba wietrzna, a także różyczka, choroba wyjątkowo niebezpieczna dla słuchu dziecka. Aby sprawdzić, czy nasze dziecko nie cierpi na niedosłuch warto udać się do laryngologa. W Internecie pod kategorią laryngologia Kraków www.cmpromed.pl znajdziemy mnóstwo gabinetów, gdzie można nieodpłatnie zbadać słuch.

Wady słuchu nabyte dotykają chorego w trakcie życie płodowego albo po porodzie. Często zdarza się, że wadę odpowiedzialne są trując substancję, które uszkadzają słuch. Należą do nich metale ciężki, antybiotyki, chinina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *